Tokelo ea ho Tlosa

U na le tokelo ea ho ikhula tumellanong ena nakong ea matsatsi a leshome le metso e mene ntle le ho bolela mabaka. Nako ea ho tlosa thepa ke matsatsi a leshome le metso e mene ho tloha ka letsatsi leo uena kapa motho e mong ea boletsoeng ke uena, eo e seng mojari, a nkileng thomello ea pele ea thepa hore e be leruong la hau.